redaktörskap

Notografiska anlitas ofta som redaktör av både musik- och bokförlag. Vi har kunskapen att ta ett manuskript från upphovspersonens hand och göra den till en komplett trycksak.
Det handlar om att se helheten, inte bara den slutgiltiga produkten. När Notografiska tar sig an redaktörsrollen gör vi det med stort engagemang.

Kommunikation

Notografiska är erkänt bra på att sköta kommunikationen mellan upphovsperson och förlag. Det blir en resurs för er, vi erbjuder er specialiteten som saknas vid ett traditionellt förlag. Notografiska har varit redaktör för källkritiska utgåvor, pedagogisk litteratur och praktverk. Vi vet var problemen finns och hur man ska komma förbi dem.

Språk

Även om vårt huvudsakliga arbete handlar om musik noter lägger vi lika stor vikt vid språket. Vi är stolta över att vara väldigt noggranna när det gäller språket. Rätt språkdräkt och korrekt grammatik skapar en attraktiv helhet.

Omslag

Givetvis gör vi även även omslag och grafisk utformning vid behov. Vid större och mer komplexa arbeten har vi ett stort kontaktnät bland erfarna formgivare.

Kontakt