praktverk

Allt Notografiska gör är skräddarsytt, men här tar vi det till nästa nivå. Det finns tillfällen när bara det bästa är gott nog. Precision och noggrannhet i alla detaljer. Sådana noter producerar Notografiska. Noter som lever länge.

För bibliotek och samlingar är det nödvändigt att få en riktigt bunden bok. Då måste innehållet motsvara den fina utsidan. För hållbarhet är inte bara fysisk slitstyrka, utan även att det är noter som är korrekta, källkritiskt granskade, och satta med extrem noggrannhet. Noter innehåller väldigt mycket information måste balanseras mot varandra för en lättläst helhet. Så är det med allt notografiska gör, men när vi gör ett praktverk sparas det inte på något. ”All in” är ett bra sätt att sammanfatta vad ett praktverk från notografiska är.

Kontakt