partitur & stämmor

Modern eller äldre notation, Notografiska gör partitur oavsett vad. Här räds inte kluriga lösningar, det är bara en större utmaning. Med vana att arbeta med musik från alla epoker och stor instrumentkunskap blir Notografiska er tillgång när ni ska trycka ett partitur.

Partitur och körnoter

Partitur kan vara väldigt komplexa trycksaker där det gäller att ha kontroll på en mängd parametrar. Läsbarhet och förlagets grafiska profil ska samsas med tonsättarens intention. Inte minst måste notbilden fungera för det tänkta instrumentet, fördragstecken lättförståeliga och korrekta. Notbilden är länken mellan tonsättaren och musikern. Notsättarens arbete är att få länken att fungera.

Vi producerar kompletta stämsatser för alla typer av ensembler. Tydliga fördragstecken och orienteringstecken säkerställer effektiva repetitioner. Ett återkommande problem är onödiga och obekväma bladvändningar. Vi tycker inte heller om det. Därför lägger vi ned mycket arbete på att få till bladvändningar som inte lägger sig i musiken.

Körnoter 

Det produceras väldigt mycket körnoter i Sverige, av naturliga skäl. Vi håller tempot och levererar körnoter med kort varsel. Notografiska vet vad både sångare och dirigent behöver. Läsbarhet, bra bladvändningar och noggrann textbehandling.

Klaverutdrag

När du får ett klaverutdrag från Notografiska är det ett äkta klaverutdrag. Inte ett som genererats av en dator. Att göra ett riktigt klaverutdrag är ett hantverk som gränsar till ett eget arrangemang. Notbilden ska presentera partituret så att ackompanjatören kan göra musiken rättvisa. I slutändan är det ett arbetsmaterial som ska underlätta arbetet för sångaren och repetitören.

Layout

Idag är mycket av notsättarens arbete att färdigställa digitala manuskript. Notografiska gör layout och förbereder materialet för tryck. Din datafil blir till en professionellt tryckt not.

Kontakt