Pop & Visa

Pop & visa är mer än det låter – allt som inte klassas som konstmusik hamnar här – jazz, schlager, hårdrock, skillingtryck osv. Det som låter enkelt och litet är ofta något utmanande och mångfacetterat. Som alltid gäller det att få en tydlig notbild som är rätt för målgruppen, men här ställs ofta ytterligare krav i form av stil, layout och typsnitt. Notografiska har en bra genrebredd och vet vad som krävs för att möta förväntningarna.

Pedagogisk layout

Målgruppen för dessa genre skiljer sig till viss mån från de inom konstmusiken. Notbilden är inte alltid huvudfokus här och därför måste arbetet anpassas efter det. En rationell och lättförståelig notbild är viktigt för den mindre erfarne musikern. Vi skapar en överskådlig not- och textbild med innovativa lösningar för de mest avancerade pedagogiska utgåvorna.

Bara en ljudfil

I dessa genre är det inte ovanligt att utgångspunkten är en inspelning, inget skrivet manuskript. Då plankar vi (skriver ner låten i noter) och producerar ett original att trycka.

Kontakt