Vad gör en notsättare?

Att omvandla musik till noter är en hel process där upphovspersonens original, manuskriptet, är startpunkten. Notsättaren börjar med att förstå vad som är skrivet, ett slags dechiffrerande arbete. Felskrivningar och underförstådda saker från tonsättaren måste kommuniceras för att bli korrekt återgivna. Har vi nu otur så lever inte upphovspersonen och då måste notsättaren börja forska för att själv lista ut vad som är rätt. Kanske det inte var något fel.

Notsättaren arbetar oftast mot ett förlag som har en grafisk profil, den måste hen förhålla sig till. Det är ramarna för den slutgiltiga trycksaken. Inom dessa ramar skapas nu en notbild som musiker kan använda och förstå. Det måste vara möjligt att läsa, storlek på noter och text måste vara rätt. Avstånd och avstavningar måste hanteras omsorgsfullt. Det grafiska uttrycket måste stämma med musiken och de traditioner som finns i den aktuella genren. Bågar, dynamiktecken, balkningar måste vara rätt enligt manuskriptet, men även möjligt att spela och trycka. Här gör notsättaren ibland val som skiljer sig från upphovspersonens. Då är kommunikationen viktig. Notsättaren översätter manuskriptet åt musikern, alla måste vara med på översättningen. En notbild innehåller mycket information som måste fungera tillsammans. Ibland använder sig tonsättare sig av specialtecken då måste dessa skapas för hand. Även om vi idag sätter noter med dator är det mycket av ett hantverk. När det gäller specialtecken är det i synnerhet så. Så långt handlar notsättarens arbete om att förstå musik. Att förstå sångare, röster, musiker och instrument. Kunskap om orkestrering, komposition och musikteori är nödvändig för att klara av arbetet. Nästa steg är att kunna tryckprocessen. Hela notbilden ska förberedas för tryck. Ska den ingå i en bok med text och musik måste det anpassas. Noterna ska levereras i rätt filformat och så vidare. Hela arbetet är långt och kräver en hel del specialkunskap. Notsättaren är en doldis som har en viktig roll för den klingade musiken. Det gör en notsättare. Det gör Notografiska.

Kontakt